2020-02-09 Arbete i Silouette

Från och med måndag den 4 februari och under sju veckor kommer ett åtgärdsprogram genomföras i Silouettes lägenheter och allmänna utrymmen. Således kommer det finnas hantverkare och arbetare i huset. De har instruerats att vara varsamma, respektfulla att det är i våra hem dom rör sig och inte låta dörrar stå öppna mer än nödvändigt för att få jobbet gjort. PEAB kommer att han en platsledare närvarande 100% av tiden när dom jobbar för att se till att det sköts bra.