2020-02-09 Byte av termostatventiler

Termostatventilerna på alla element är felaktiga och kommer att bytas av JM. Arbetet kommer utföras av Samsons Rör AB. Exakt tidpunkt för utbytet är ännu inte fastlagd men kommer att annonseras på anslagstavlor och hissar.