2020-02-09 Lämna avfall till den mobila kretsloppscentralen

Är det långt till kretsloppscentralen?

Lämna avfallet till Nacka vatten och avfalls mobila kretsloppscentral istället. Under 2020 besöker den mobila kretsloppscentralen olika platser i Nacka vid sex tillfällen. Här är hushållen välkomna att lämna farligt avfall, smått elavfall, återbruk, textil och kläder!

Närmast är det till Finnboda vid ICA Nära där kretsloppscentralen finns på plats den

– 22 mars kl 9.30 – 11.00

– 30 augusti kl 9.30 – 11.00

– 6 december kl 9.30 – 11.00