2020-02-26 Byte radiatorventiler

Under denna mars kommer byte av radiatorventiler ske i trapphus 4-7,

Syftet med bytet är att få en jämnare temperaturfördelning inom huset och bättre möjlighet till framtida finjusteringar av värmesystemet.

Under en dag, enligt tabell nedan, kommer ni få besök av installatörer från Samsons rör som kommer att demontera termostater och byta ventiler.

Därefter kommer injustering och återmontage av termostaret ske med hjälp av installatörer från PRB-VVS

Hus

Byte ventil

Injustering/ återmontage termostat

7 (Magasinsgången 7)

9/3

11/3

6 ( Magasinsgången 5)

10/3

11/3

Allmänna utrymmen hus 6,7

9/3

11/3

5 ( Siloplatsen 10)

11/3

16-17/3

4 Plan 9-15 ( Siloplatsen 8)

12/3

16-17/3

4 plan 16-21 ( Siloplatsen 8)

13/3

16-17/3

Allmänna utrymmen hus 4

12-13/3

17/3

Vi ber er att ta bort saker kring radiatorventilerna så att det blir lätt att komma åt och att inget blir skadat.

Om ni inte är hemma ber vi er ställa låset i serviceläge.