2020-03-20 garantibesiktning inställt

På grund av risken för smitta av Corona-virus/COVID19 är garantibesiktningen av lägenheter den 30/3 – 3/4 inställd. Ny tid meddelas senare.