2020-03-27 Byte av termostatventiler

I och med de omständigheter som råder har inte hela bytet blivit färdigställt.

En del av er har inte fått besök av injusteringsföretaget och har inte fått termostater återmonterade.

Ni kommer bli aviserade om en ny tid för injustering och återmontage av termostater.

Anders Holmen, JM