2020-03-27 Vi förstärker försäkringsskyddet för vår fastighet och Din lägenhet

Idag skall alla ha tecknat en Brf försäkring för sin bostadsrätt som ett tillägg till sin hemförsäkring.

Nu tecknar föreningen en sådan försäkring för samtliga lägenheter i föreningen. Detta görs för att få ett enhetligt försäkringsskydd och en snabb behandling av en eventuell skada som både kan ha inträffat på fastigheten och en enskild lägenhet. Vårt försäkringsbolag är Trygg Hansa. Försäkringen börjar gälla fr o m 2020 04 01. Vi återkommer med hur man anmäler en skada som skall täckas av Brf försäkringen.

I och med att nu Brf Panorama har tecknad denna försäkring kan Du som medlem säga upp Din Brf försäkring som är ett tillägg till Din hemförsäkring. Kostnaden för detta tillägg till Din hemförsäkring kan variera men är i storleksordningen 250 – 350 kronor om året lite beroende på omfattningen av Brf tillägget.

OBS detta berör ej själva hemförsäkringen den är det upp till varje medlem att själv teckna och välja omfattning, bolag etc.