2020-04-21 Säkra balkonger

Vår grannfastighet har informerat att det (speciellt på blåsiga dagar) ramlat ned föremål från vår fastighet på deras innergård där barn och vuxna umgås, detta sker även på vägarna utanför vår fastighet.  

Samtliga medlemmar ansvarar att alla objekt på deras balkong är säkrad på ett sätt som inte riskerar andras trygghet. Vi ber därför samtliga medlemmar ta snabba och omsorgsfulla åtgärder för att se till att alla föremål på deras balkong är säkrade och inte kan ramla ned eller flyga iväg.

Tack för skyndsamt samarbete!