2020-03-27 Byte av termostatventiler

I och med de omständigheter som råder har inte hela bytet blivit färdigställt.

En del av er har inte fått besök av injusteringsföretaget och har inte fått termostater återmonterade.

Ni kommer bli aviserade om en ny tid för injustering och återmontage av termostater.

Anders Holmen, JM

2020-03-27 Vi förstärker försäkringsskyddet för vår fastighet och Din lägenhet

Idag skall alla ha tecknat en Brf försäkring för sin bostadsrätt som ett tillägg till sin hemförsäkring.

Nu tecknar föreningen en sådan försäkring för samtliga lägenheter i föreningen. Detta görs för att få ett enhetligt försäkringsskydd och en snabb behandling av en eventuell skada som både kan ha inträffat på fastigheten och en enskild lägenhet. Vårt försäkringsbolag är Trygg Hansa. Försäkringen börjar gälla fr o m 2020 04 01. Vi återkommer med hur man anmäler en skada som skall täckas av Brf försäkringen.

I och med att nu Brf Panorama har tecknad denna försäkring kan Du som medlem säga upp Din Brf försäkring som är ett tillägg till Din hemförsäkring. Kostnaden för detta tillägg till Din hemförsäkring kan variera men är i storleksordningen 250 – 350 kronor om året lite beroende på omfattningen av Brf tillägget.

OBS detta berör ej själva hemförsäkringen den är det upp till varje medlem att själv teckna och välja omfattning, bolag etc.

2020-02-26 Stängning av Spångens samlingslokal

Våra två bostadsrättsföreningars styrelser har med omedelbar verkan beslutat t v stänga Spångens samlingslokal fre- och lördagskvällar samt helgaftnar och övriga kvällar före röd dag.

Övriga bokningsbara tider kvarstår t v. Relaxen påverkas inte, inte heller Spångens funktion i övrigt.

Den utlösande orsaken till stängningen är upprepat missbruk av lokalens möjlighet att erbjuda medlemmar tillgång till samkväm kvällstid. Vare sig de ordningsregler som finns specifikt för lokalen eller våra stadgar har efterlevts. Detta har lett till stort obehag för de omkringboende. Främst avseende störande musik men även respektlöst beteende i anslutning till lokalens utrymning mycket sen kvällstid, vid flera tillfällen långt senare är föreskrivna kl 23. Det har även förekommit skador på byggnad och inventarier samt nedskräpning i allmänna utrymmen.

Bakgrunden till beslutet begränsas emellertid inte enbart till några omdömeslöst genomförda tillställningar i sen tid, utan är mer fundamental än så. Spångens tillkomst är betingad av enbart två skäl; att utgöra en exteriör koppling till byggnadens tidigare historia samt som reservutgång från Relaxen.

Spången har aldrig byggts eller utrustats för att utgöra den ”festlokal” som angavs i ett flertal tidiga försäljningsprospekt för föreningens lägenheter. Lokalen möter inte rimliga krav på en sådan. Den saknar ljudisolering och adekvata våtutrymmen (utöver dem i Relaxen i Spångens motsatta ända). Accessen till/från Siloplatsen är inte bara obekväm för besökarna till Spången, den leder även till stort obehag för de omkringboende.

Av respekt för våra medlemmars planering kommer vid tidpunkten för beslutet i närtid redan bokade fre- och lördagskvällar att medges. Det ska uppfattas som innevarande och nästa månad, dvs t o m mars månads utgång. Senare bokningar är av skälen ovan inhiberade. Möjligheten att boka lokalen på dessa tider är redan stängd

De två styrelserna har tillsatt en gemensam arbetsgrupp för Spångens fortsatta användning till nytta och glädje för föreningarnas medlemmar. De avser återkomma med sina tankar inom kort. Uppslag och tips mottas tacksamt till andersholm at bredband.net (Panorama) och michael.zell at zellport.com (Silouette).

Kvarnholmen i februari 2020

2020-02-26 Byte radiatorventiler

Under denna mars kommer byte av radiatorventiler ske i trapphus 4-7,

Syftet med bytet är att få en jämnare temperaturfördelning inom huset och bättre möjlighet till framtida finjusteringar av värmesystemet.

Under en dag, enligt tabell nedan, kommer ni få besök av installatörer från Samsons rör som kommer att demontera termostater och byta ventiler.

Därefter kommer injustering och återmontage av termostaret ske med hjälp av installatörer från PRB-VVS

Hus

Byte ventil

Injustering/ återmontage termostat

7 (Magasinsgången 7)

9/3

11/3

6 ( Magasinsgången 5)

10/3

11/3

Allmänna utrymmen hus 6,7

9/3

11/3

5 ( Siloplatsen 10)

11/3

16-17/3

4 Plan 9-15 ( Siloplatsen 8)

12/3

16-17/3

4 plan 16-21 ( Siloplatsen 8)

13/3

16-17/3

Allmänna utrymmen hus 4

12-13/3

17/3

Vi ber er att ta bort saker kring radiatorventilerna så att det blir lätt att komma åt och att inget blir skadat.

Om ni inte är hemma ber vi er ställa låset i serviceläge.

2020-02-10 Garantibesiktning efter två och fem år

Garantitiden är två år för vitvaror (kyl –och frysskåp, mikrovågsugn, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, spishäll, ugn, spiskåpa/spisfläkt, handdukstork, blandare/VS armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetdragningar. En garantibesiktning utförs före utgången av den kortaste garantitiden (två år) 2020-05-01. 

Besiktningen kommer att genomföras under tiden 30 mars till 3 april. Ytterligare information kommer när vi vet vilka exakta datum som gäller för olika lägenheter.

2020-02-09 Arbete i Silouette

Från och med måndag den 4 februari och under sju veckor kommer ett åtgärdsprogram genomföras i Silouettes lägenheter och allmänna utrymmen. Således kommer det finnas hantverkare och arbetare i huset. De har instruerats att vara varsamma, respektfulla att det är i våra hem dom rör sig och inte låta dörrar stå öppna mer än nödvändigt för att få jobbet gjort. PEAB kommer att han en platsledare närvarande 100% av tiden när dom jobbar för att se till att det sköts bra.