2020-04-21 Säkra balkonger

Vår grannfastighet har informerat att det (speciellt på blåsiga dagar) ramlat ned föremål från vår fastighet på deras innergård där barn och vuxna umgås, detta sker även på vägarna utanför vår fastighet.  

Samtliga medlemmar ansvarar att alla objekt på deras balkong är säkrad på ett sätt som inte riskerar andras trygghet. Vi ber därför samtliga medlemmar ta snabba och omsorgsfulla åtgärder för att se till att alla föremål på deras balkong är säkrade och inte kan ramla ned eller flyga iväg.

Tack för skyndsamt samarbete!

2020-04-06 Vi förstärker försäkringsskyddet för vår fastighet och Din lägenhet

Idag skall alla ha tecknat en Brf försäkring för sin bostadsrätt som ett tillägg till sin hemförsäkring.

Nu tecknar föreningen en sådan försäkring för samtliga lägenheter i föreningen. Detta görs för att få ett enhetligt försäkringsskydd och en snabb behandling av en eventuell skada som både kan ha inträffat på fastigheten och en enskild lägenhet. Vårt försäkringsbolag är Trygg Hansa. Försäkringen börjar gälla fr o m 2020 04 01. Vi återkommer med hur man anmäler en skada som skall täckas av Brf försäkringen.

I och med att nu Brf Panorama har tecknad denna försäkring kan Du som medlem säga upp Din Brf försäkring som är ett tillägg till Din hemförsäkring. Kostnaden för detta tillägg till Din hemförsäkring kan variera men är i storleksordningen 250 – 350 kronor om året lite beroende på omfattningen av Brf tillägget.

OBS detta berör ej själva hemförsäkringen den är det upp till varje medlem att själv teckna och välja omfattning, bolag etc.

2020-04-03 Sopkassunerna är inte tömda

Sopkassunerna skall tömmas varje torsdag. Så har inte skett denna vecka. Det har anmälts till Nacka Vatten och Avfall, men de kan inte lova tömning förrän på måndag. Var omtänksam mot grannarna och ställ inga soppåsar bredvid kassunerna, då riskerar vi råttinvasion!