2-års garantibesiktning

Nya datum för 2-års garantibesiktning är fastställda, det blir i september. Följande datum är aktuella: den 23, 24, 28 och 29 september. Detaljerad information om vilka dagar som olika lägenheter berörs kommer inom kort.

Postfack

Tänk på att INTE klistra lappar utanpå ditt postfack – vare sig namn eller ”ingen reklam tack” etc. Posten ser inte de lapparna när posten delas ut eftersom hela den yttre dörren öppnas. Skriv på namnlisten eller be JM@Home om hjälp.

Dörrstängare

På grund av tillgänglighetskrav kommer JM och PEAB att behöva byta ut dörrstängarna till lägenheterna. Dörrstängarna är i nuläget mekaniska och dessa behöver bytas ut till en elektrisk dörrstängare som är kopplad till en rökgasdetektor som kommer sättas upp i trapphus. I nuläget är dörrarna för tunga och de har haft en dialog med kommunen om detta en längre tid.  Åtgärden innebär att dörrstängaren kopplas på först vid en eventuell brandutveckling och i annat fall är den frånkopplad. Arbetet kommer att genomföras efter sommaren, ytterligare information kommer.

Hisspolicy under Corona-pandemin

För en tid sedan infördes hisspolicy för transport till och från våningsplanen i garaget Nya Kvarnen. Vi håller givetvis avstånd och undviker att åka hiss tillsammans med andra än dem vi bor med. Detta gäller givetvis även Stockholm Lighthouse.

Planteringar

Stockholm Lighthouse (Brf Panorama och Brf Silouette) kommer att inför och under sommaren att se över de planteringar vi har samt placera ut blomkrukor och förbereda för julgran med mera till vintern. Redan nu kommer en större kruka i corten-stål att placeras ut vid Siloplatsen 2.

I vårt närområde ansvarar Nya Kvarnens Samfällighetsföreningen för planteringarna. Föreningens trädgårdsmästare är igång med vårrensning i rabatterna. Man har tagit bort ogräs, krattat fint för att förbereda nyplantering av perenner.  Ledsamt, men det gick blixtsnabbt för folk att trampa runt i rabatterna. Till skydd för det nyplanterade tvingas vi spärra av med förhoppning att människor och husdjur låter nyplanterade växter få rota sig i lugn och ro.

Balkonger

Eftersom vi haft några tillbud vill vi påminna om vad man bör tänka på när det gäller användning av balkonger:

  • Att placera blomlådor på utsidan av balkong- eller altanräcke är vackert, men kan innebära livsfara för dina grannar eller människor nedanför. Det är därför förbjudet att hänga sådana föremål på räcket. För din och dina grannars skull är det heller inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkong.
  • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller i närheten av entrén, grannarnas fönster eller balkonger. Om man röker bör man visa hänsyn till grannarna. Kasta inte ut fimpar, om de fortfarande glöder kan de orsaka brand och stor skada på balkonger längre ned. Dessutom är det nedskräpniong.
  • Blomkrukor, julgranar etc. måste vara fästa så att de inte kan blåsa ner.
  • Vid vattning eller rengöring på balkong visa hänsyn till boende under.
  • Matning av fåglar och andra djur är ej tillåten, undvik därför matrester på balkongen.