Matavfall

Nacka vatten och avfall påminner om att endast matavfall får lämnas i den sopbehållaren som är avsedd och märkt för just matavfall. Det är viktigt att slänga sina påsar i rätt behållare, såväl av miljöskäl som för att undvika onödiga kostnader för föreningen.

Brandfara

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att det finns lagstadgade krav på att utrymningsvägar hålls fria. Särskilt viktigt är detta i trånga utrymmen där flera personer rör sig, till exempel i anslutning till källarförråden. För att se över den allmänna ordningen och minimera riskerna vid en brand uppmanar vi därför nu samtliga boende att snarast plocka in de saker ni vill ha kvar in i respektive förrådsutrymmen eller slänga dem. Vid nästa inspektion av utrymmena kommer föreningen annars tvingas bekosta servicen att städa och få dessa saker förda till sopanläggning.

Städning i garaget Nya Kvarnen

Städning av kör- och parkeringsytorna i garaget Nya Kvarnen genomförs vecka 44:

  • Tisdag 27 oktober städning av plan -1 och -2 (infartsplanet) samt körspindeln mellan -1 och -2
  • Onsdag 28 oktober städning av plan -3 samt körspindeln mellan -2 och -3
  • Torsdag 28 oktober städning av plan -4 samt körspindeln mellan -3 och -4
  • Städning pågår mellan klockan 8.30 – ca 15.
  • Fordon till och från Stockholm Lighthouse ombeds vänligen iaktta extra försiktighet vid passage

Lämna ditt avfall till den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen 10-11 oktober kommer den mobila kretsloppscentralen till en plats nära dig. Se vilken plats som ligger närmast här nedan. Välkommen!

LÖRDAG 10 OKTOBER:
Kl. 09.30-11.00 Orminge C, Utövägen, vid panncentralen
Kl. 12.30-14.00 Fisksätra C, P-plats Fisksätra Torg
Kl. 14.30-16.00 Ektorp C, P-plats i Ektorp centrum

SÖNDAG 11 OKTOBER:
Kl. 09.30-11.00 Kvarnholmen, Kvarnholmsvägen 80, vid gym  
Kl. 12.30-14.00 Sickla köpkvarter, P-plats, ICA Kvantum
Kl. 14.30-16.00 Jarlaberg, vändplanen på Fyrspannsvägen

 

Garagestädning 15-16 oktober

Städning kommer att ske mellan klockan 07.00 och 15.30 enligt följande:

Plan -1: 15 oktober

Plan -2 15 oktober

Plan -3 16 oktober

För att städningen ska kunna genomföras på alla ytor bör bilar vara borta och lösa föremål på garageplatserna typ takboxar, cyklar etc. vara bortplockade. Styrelsen kan inte erbjuda alternativ parkering under städdagarna.