Covid-19: Extra försiktighetsåtgärder, Information från vår förvaltare JM@Home:

”Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är mycket hög. Vi följer utvecklingen noga, och med omtanke om er som kund och våra medarbetare har vi skärpt våra rutiner ytterligare kring att förebygga och inte sprida smitta. 

För att kunna leverera våra tjänster tryggt och säkert har vi gjort följande prioriteringar: 

  • ordinarie ronderingar i era fastigheter.
  • akuta ärenden som gäller vattenläckage, avbrott i strömförsörjning, eller avloppsstopp med risk för översvämning.
  • arbeten i lägenhet genomförs endast om boende är friska och inte vistas i bostaden under tiden arbetet genomförs. 
  • vi undviker fysiska möten om möjligt, och genomför dem istället digitalt.

Då många boende arbetar hemifrån under pandemin så har även mängden inkomna ärenden ökat. Vi ber om förståelse för att hantering av ärenden kan dröja, samt att även våra underleverantörer för städning och källsortering står inför samma utmaning.”