Stängning av Spången

Den tillfälliga Covid19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. I samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta.

Begränsningsförordningen innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av gemensamhetslokal för privat sammankomst får max åtta personer delta. Ansvaret för efterlevnad har lagts på bostadsrättsföreningarna. Eftersom detta är omöjligt att säkerställa, parallellt med att det redan nu förkommer brott mot gällande ordnings- och förhållningsregler, har de två berörda föreningarnas styrelser gemensamt tvingats besluta att med omedelbar verkan tills vidare stänga Spången. Alla utrymmen omfattas av begränsningen varför följande gäller med början måndag 1 februari:

– Relaxen stängs för såväl enskilt bokade som alla övriga tider.

– Samlingslokalen stängs. Lagen ovan avser sociala samkväm, för den händelse medlem önskar boka Samlingslokalen för ett formellt sammanträde, uppmanas till kontakt med respektive styrelse.

– Dörren i trappan upp från  Siloplatsen 6, 11 tr kommer inte att vara möjlig att öppna.

Styrelserna Brf Panorama och Silouette

Fullt med returglas

Tyvärr har helgerna medfört dels mycket mer glas än annars dels att det har blivit en miss i tömningarna. Detta är påpekat för Suez och kommer åtgärdas så fort de kan, försök hålla ordning så gott det går.

För övrigt: utnyttja containern så mycket som möjligt för brännbart så slipper vi översvämning i returpapper och plast!

Nyhetsbrev, medlemsinformation och kontaktuppgifter

För att Du ska få aktuell information om vad som händer i huset, enkelt kunna kommunicera med styrelsen och den nya fastighetsförvaltaren Fastum måste du registrera dina kontaktuppgifter. Att både styrelsen och föreningens förvaltare har korrekta kontaktuppgifter är oerhört viktigt, till exempel vid eventuella nödsituationer för er bostad eller när antingen förvaltaren eller styrelsen behöver komma i kontakt med Dig. Se mer i bifogade instruktion: