Öppning av övernattningslägenheten

Med anledning av nya direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM), har de två styrelserna för Brf Panorama och Brf Silouette beslutat att från måndag 5 juli öppna övernattningslägenheten för bokning. Detta medgivande sker under fortsatt respekt för de allmänna riktlinjer FHM har utfärdat, eller kommer att utfärda.

Vi har varit i kontakt med vår leverantör av tjänsten, Certego, och fått deras bekräftelse på att systemet nu åter är tillgängligt för bokning. Eftersom det är första gången en sådan stängning och återöppning sker, kan vi inte svara för eventuella ledtider hos leverantören eller andra uppkommande problem hos dem. Vi förmodar, men kan inte säkert säga, att redan tidigare utförda bokningar som infaller på tider efter denna återöppning har annullerats. Vilket i så fall kräver en förnyad bokning. Vi uppmanar våra medlemmar att i förekommande fall på bokningsskärmarna kontrollera sakläget. Det finns ingen möjlighet att ge preferens för en sådan tidigare bokning, utan läget på skärmen gäller. 

I övrigt gäller de tidigare reglerna för bokning i enlighet med respektive förenings hemsida. Dock kommer reglerna för städning att kompletteras och vid behov ytterligare städmaterial införskaffas. Det har inte med pandemin i sig att göra, även om det förhållandet understryker behovet av god hygien. Redan tidigare förväntas den boende städa efter sig, det finns dammsugare med mera i städskåpet, samt torka av ytor i badrum och pentry.

Avslutningsvis finns givetvis inga garantier emot återkommande skärpningar och en eventuella ytterligare nedstängning av övernattningslägenheten. I ett sådant fall kommer den, liksom nyss skedde, att stängas med omedelbar verkan.

Övriga gemensamhetslokaler, och då avses Relaxen, Loungen och Samlingslokalen, förblir stängda en tid till. Avsikten är givetvis att öppna även dem, men styrelserna har tagit detta tillfälle i akt att på förekommen anledning se över bokningsmöjligheter och ordningsregler. Efter de tidigare skärpningarna av utnyttjandet av Samlingslokalen, har styrelserna noterat ett visst mått av överflyttning till Relaxen. Det är givetvis lika oacceptabelt att ha ett mer omfattande, och därmed störande, samkväm i Relaxen som det är i Samlingslokalen. Besökare till Relaxen har mötts av matrester, odiskat porslin och badrum i behov av vad som måsta kallas sanering. Det kan inte, och kommer inte, att tillåtas. Även utanför gemensamhetsanläggningen, t ex på den egna balkongen, uppmanas till omtanke om våra grannar.

Med önskan om en fortsatt skön sommar i huset eller på annan plats!

Kvarnholmen 2 juli 2021

Styrelsen i brf Panorama

Styrelsen i brf Silouette