A till Ö

Air BnB

Korttidsuthyrning, t.ex. Air BnB, är inte tillåten. Se information om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Information och blankett finns under fliken Medlemmar

Anslagstavlor

Det finns anslagstavlor utanför Siloplatsen 8 och 10, Magasinsgången 9 samt utanför garagen.

Bastu

Läs mer om relax och möteslokal under fliken Medlemmar

Bredband

Föreningen är gruppansluten till Telia. Grundhastigheten är 100/100 Mbit/s. Om man vill ha högre hastighet, t ex 250 eller 1000 Mbit/s kan man kontakta Telia och göra ett tillägg.

Felanmälan

Felanmälan görs till föreningens förvaltare Fastum
Telefon: 90 220 (ej 08 före)
Öppet: Vardagar kl 07.30 – 16.00
Webb: www.90220.se

Garage

Läs mer om parkering under fliken Medlemmar

Kontakt

Styrelsens ansvarsfördelning och kontaktdata finns under fliken Föreningen

Nycklar och nyckelbrickor
Se fliken Medlemmar

Portkod och porttelefon

Man kan endast gå in med nyckelbricka. Det finns ingen portkod och vanlig nyckel kan inte användas. Information om porttelefon för besökare finns under fliken Medlemmar

Sopor och matavfall

Sopkassuner finns på Siloplatsen och utanför Magasinsgången 9. Sopor töms på torsdagar och matavfall töms på fredagar.

Städning

Gemensamma utrymmen städas veckovis, mattor i entréer byts cirka var 4:e vecka

Utdrag ur lägenhetsregistret

Vid t ex bolåneansökan kan man behöva visa ett utdrag ur lägenhetsregistret. Kontakta Fastum förvaltaren Maria Blomqvist via www.90220.se för att få detta.

Valberedning

Valberedningen väljs vid årets föreningsstämma, se under fliken Föreningen. Kontakta valberedning på mejl valberedningen(at)brfpanorama.se

Återvinning

Miljörummet finns bredvid entrén på Siloplatsen 2b. Tänk på att det är bara förpackningar och tidningar som kan återvinnas här – elektronik och grovsopor lämnas på kommunens återvinningscentraler. Tömningsschema för de olika kärlen finns på anslagstavlan i miljörummet.

Övernattningslägenhet

  • Medlemmar kan göra en bokning i taget.
  • Lägenheten kan hyras upp till 3 dagar i sträck
  • Kostnad: 500 kr/natt vilket kommer faktureras bokande medlem av ekonomisk förvaltare