Angeläget angående Relaxen

Vår låsleverantör Certego har ännu inte förmått återöppna Relaxen för tillträde på vare sig drop in eller bokade tider efter nedstängningen som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationen p g a covid-19. Föreningarnas tekniska förvaltare Fastum har uppdragits att tillse att Certego snarast levererar sina kontrakterade tjänster. Frustrationen är givetvis stor hos många av våra medlemmar, inkl de två styrelserna, men för stunden kan inte mer göras.

Styrelsen