Besök den mobila kretsloppscentralen

Besök den mobila kretsloppscentralen  I helgen 9-10 oktober kommer den mobila kretsloppscentralen till en plats nära dig. Se vilken plats som ligger närmast här nedan. Välkommen!LÖRDAG 9 OKTOBER:
09.00–10.00 ORMINGE C Utövägen vid panncentralen 
10.30-11.30 TOLLARE TORG Tollarevägen 49
13.30–14.30 ÄLTA Almvägen 2, vid Allianskyrkan 
15.00–16.00 KVARNHOLMEN Kvarnholmsvägen 80, vid gym 

SÖNDAG 10 OKTOBER:
09.00–10.00 RUSTA/ICA MAXI Infartsparkeringen vid Rusta 
10.30-11.30 EKTORP C P-plats i Ektorp centrum 
13.30–14.30 SICKLA KÖPKVARTER P-plats, utanför Ica Kvantum 
15.00–16.00 EKUDDEN Vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23

Turen går 6 helger per år och stannar 3 gånger på respektive hämtställe. 
Klicka här för att se hela 2021 års turlista Om den mobila kretsloppscentralen Den mobila kretsloppscentralen består av två lastbilar med behållare för olika avfallsfraktioner. Detta kan du lämnaTextil till återbrukMindre saker till återbruk, t.ex. böcker husgeråd och leksakerIsolering, glas och porslinMetallWellpappFarligt avfallSmått elavfallKemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedelBrännbart men inte mat- eller restavfallDetta kan du inte lämna
Mat- och restavfall, bygg- och rivningsavfall, vitvaror, kyl och frys, möbler, kompost och ris, sten, jord och betong, större mängder grovavfall.

Här kan du läsa mer om den mobila kretsloppscentralen. Visa hänsyn och håll avstånd I Coronatider är det viktigt att vi hjälps åt för att minska smittspridningen. När man besöker den mobila kretsloppscentralen är det därför viktigt att hålla 1,5-2 meters avstånd till varandra och personalen. Tack för visad förståelse och hänsyn! Begränsat utrymme Utrymmet i den mobila kretsloppscentralen är begränsat. Har du stora mängder avfall ber vi dig att åka till våra kretsloppscentraler i Boo, Älta eller Östervik istället.
 Välkommen! Nacka vatten och avfall AB08-718 90 00 |kundservice@nvoa.se | nackavattenavfall.se | Facebook
Sorteringsguiden|Personuppgiftshantering

Öppning av Relaxen

Styrelserna för husets bägge brf har haft ambitionen att i likhet med övriga gemensamhetslokaler även öppna Relaxen i anslutning till att tidigare restriktioner hävs. Inför detta har sedan en tid tillträde till lokalen sökts för att säkerställa att ordning råder, inkl tidigare anmälda brister.

Märkligt nog kan inte vår leverantör av låstjänster, Certego, medge sådant tillträde, vare sig genom de huvudnycklar som styrelserna disponerar eller medlemmarnas egna brickor efter bokning. Felsökning pågår och de två styrelserna avser återkomma så snart möjligt är. Det är beklagligt och kommer ovanpå redan tidigare förekommande problem med låstjänsterna.

Inför Relaxens öppning är styrelsernas grundsyn att ansluta till de tider som rådde tidigare, men tar gärna emot synpunkter och önskemål om andra sådana. En fråga gäller avvägningen mellan å ena sidan öppna tider för kategorierna herr, dam resp mix och å den andra möjligheten till enskild bokning. Även önskemål om passens längd och förläggning i tid tas emot. Bland flera av husets boende har framförts synpunkter på lämpligheten av sena kvällspass, varför styrelserna överväger en tidigareläggning av möjlig senaste tid.

Sådana synpunkter tas gärna emot för Brf Panoramas del av Jan Lagerström (jan.lagerstrom@brfpanorama.se) och för Silouettes del av Michael Zell (michael.zell@zellport.com).

Öppning av övernattningslägenheten

Med anledning av nya direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM), har de två styrelserna för Brf Panorama och Brf Silouette beslutat att från måndag 5 juli öppna övernattningslägenheten för bokning. Detta medgivande sker under fortsatt respekt för de allmänna riktlinjer FHM har utfärdat, eller kommer att utfärda.

Vi har varit i kontakt med vår leverantör av tjänsten, Certego, och fått deras bekräftelse på att systemet nu åter är tillgängligt för bokning. Eftersom det är första gången en sådan stängning och återöppning sker, kan vi inte svara för eventuella ledtider hos leverantören eller andra uppkommande problem hos dem. Vi förmodar, men kan inte säkert säga, att redan tidigare utförda bokningar som infaller på tider efter denna återöppning har annullerats. Vilket i så fall kräver en förnyad bokning. Vi uppmanar våra medlemmar att i förekommande fall på bokningsskärmarna kontrollera sakläget. Det finns ingen möjlighet att ge preferens för en sådan tidigare bokning, utan läget på skärmen gäller. 

I övrigt gäller de tidigare reglerna för bokning i enlighet med respektive förenings hemsida. Dock kommer reglerna för städning att kompletteras och vid behov ytterligare städmaterial införskaffas. Det har inte med pandemin i sig att göra, även om det förhållandet understryker behovet av god hygien. Redan tidigare förväntas den boende städa efter sig, det finns dammsugare med mera i städskåpet, samt torka av ytor i badrum och pentry.

Avslutningsvis finns givetvis inga garantier emot återkommande skärpningar och en eventuella ytterligare nedstängning av övernattningslägenheten. I ett sådant fall kommer den, liksom nyss skedde, att stängas med omedelbar verkan.

Övriga gemensamhetslokaler, och då avses Relaxen, Loungen och Samlingslokalen, förblir stängda en tid till. Avsikten är givetvis att öppna även dem, men styrelserna har tagit detta tillfälle i akt att på förekommen anledning se över bokningsmöjligheter och ordningsregler. Efter de tidigare skärpningarna av utnyttjandet av Samlingslokalen, har styrelserna noterat ett visst mått av överflyttning till Relaxen. Det är givetvis lika oacceptabelt att ha ett mer omfattande, och därmed störande, samkväm i Relaxen som det är i Samlingslokalen. Besökare till Relaxen har mötts av matrester, odiskat porslin och badrum i behov av vad som måsta kallas sanering. Det kan inte, och kommer inte, att tillåtas. Även utanför gemensamhetsanläggningen, t ex på den egna balkongen, uppmanas till omtanke om våra grannar.

Med önskan om en fortsatt skön sommar i huset eller på annan plats!

Kvarnholmen 2 juli 2021

Styrelsen i brf Panorama

Styrelsen i brf Silouette

Arbete med Havrekvarnen

Måndagen den 5/7 kommer Madison Projektledning AB ställa upp en skylift på Kvarngränd samt Kvarnholmsvägen för att utföra en stålinspektion av befintliga silo rör. De kommer behöva ta ett körfält på Kvarngränd samt ett på Kvarnholmsvägen (se bifogad APD). Arbetet beräknas ta en dag, se bifogade.