Balkonger

Eftersom vi haft några tillbud vill vi påminna om vad man bör tänka på när det gäller användning av balkonger:

  • Att placera blomlådor på utsidan av balkong- eller altanräcke är vackert, men kan innebära livsfara för dina grannar eller människor nedanför. Det är därför förbjudet att hänga sådana föremål på räcket. För din och dina grannars skull är det heller inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkong.
  • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller i närheten av entrén, grannarnas fönster eller balkonger. Om man röker bör man visa hänsyn till grannarna. Kasta inte ut fimpar, om de fortfarande glöder kan de orsaka brand och stor skada på balkonger längre ned. Dessutom är det nedskräpniong.
  • Blomkrukor, julgranar etc. måste vara fästa så att de inte kan blåsa ner.
  • Vid vattning eller rengöring på balkong visa hänsyn till boende under.
  • Matning av fåglar och andra djur är ej tillåten, undvik därför matrester på balkongen.