Bokningsbara lokaler

Generellt om tillträde till våra bokningsbara gemensamhetsanläggningar

Eftersom många av oss upplevt ett påtagligt besvär med våra öppningsbara dörrar, vill vi klargöra följande. Tekniken är så utformad att en dörr som ingår i vårt bokningssystem är per definition alltid låst (= rödkryssad) men i händelse av att rätt bokad medlem öppnar den med sin tagg (nyckel) så öppnar den ändå. Låset är således fortfarande rödkryssat, men man kan höra att dörrlåset klickar öppet och när man vrider ned handtaget så öppnas dörren. Många som upplevt sig utestängda har sannolikt enbart sett det röda krysset utan att reflektera över öppningsklicket och att låset faktiskt är öppet. Dessa dörrar är på Spången de som leder in till köket och Relaxen, Samlingslokalen samt till Övernattningslägenheten.

Dörrar som är utanför bokningssystemet, dvs alltid är öppningsbara under förutsättning av en giltig tagg, är t ex skalskyddets ytterdörrar samt miljörummet. I sen tid har även dörren i den smala trappan upp till Spången från Siloplatsen 6, plan 11, lagts utanför bokningssystemet. Dvs den är alltid öppningsbar med giltig tagg och lyser därmed grön.

Relaxen

Vi vill igen upplysa om, som således redan tidigare meddelats, att de bokningsbara tiderna i Relaxen fr o m 1 december övergått till två 2-timmarspass fredag och lördag  kväll. Bokning kan ske för tiderna kl 17-19 resp 19-21 bägge dessa två kvällar. Samtidigt sänks kostnaden till 200 kr per bokat pass. I övrigt som tidigare.

Som även det förutskickats innebär det att tidigare gjorda bokningar efter ovanstående datum inte längre gäller, emedan det inte är möjligt att ha två bokningssystem parallellt. Information härom har legat ute på hemsidan sedan den 9 november.

Styrelserna för Panorama och Silouette