Brandfara

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att det finns lagstadgade krav på att utrymningsvägar hålls fria. Särskilt viktigt är detta i trånga utrymmen där flera personer rör sig, till exempel i anslutning till källarförråden. För att se över den allmänna ordningen och minimera riskerna vid en brand uppmanar vi därför nu samtliga boende att snarast plocka in de saker ni vill ha kvar in i respektive förrådsutrymmen eller slänga dem. Vid nästa inspektion av utrymmena kommer föreningen annars tvingas bekosta servicen att städa och få dessa saker förda till sopanläggning.