Byte av förvaltare

Styrelsen för Brf Panorama har beslutat byta förvaltare per den 1 januari 2021. Bytet av förvaltare sker efter en omfattande process, där vi började med sex olika alternativ och med en finalrunda där tre förvaltare fick göra en omfattande presentation av sitt alternativ.

Beslutet att välja Fastum är en sammanvägning av många olika faktorer som service, kompetens, pris och närhet. I och med att valet föll på Fastum kommer hela Stockholm Ligthouse (BRF:erna Panorama och Silouette) att ha samma förvaltare. Nya Kvarnen Samfällighetsförening (NKS) som vi är medlemmar i har sedan tidigare också avtal med Fastum.

Det Du som medlem först kommer att märka av vad gäller bytet är att aviseringen av avgiften kommer från Fastum, det innebär byte av e-faktura eller autogiro. Mer info kring detta kommer de närmaste dagarna. För de av oss som har Kivra kommer den första aviseringen att komma den vägen.

Beroende på vår ambition att få en helhetslösning för Stockholm Lighthouse har processen dragit ut på tiden men vi har bedömt att samordnad förvaltning kommer att ha stor framtida inverkan på vår fastighet och vår ekonomi och har därför valt denna något mer komplicerade väg. Mer info om Fastum och svar på praktiska frågor som jour-telefon etcetera kommer inom kort.

Allt kommer inte att vara perfekt från dag ett, men både styrelsens och Fastums ambition är att vi skall vara uppe på en mycket bättre nivå under 2021 än nuvarande.

Styrelsen Brf Panorama

Städning i garaget Nya Kvarnen

Städning av kör- och parkeringsytorna i garaget Nya Kvarnen genomförs vecka 44:

  • Tisdag 27 oktober städning av plan -1 och -2 (infartsplanet) samt körspindeln mellan -1 och -2
  • Onsdag 28 oktober städning av plan -3 samt körspindeln mellan -2 och -3
  • Torsdag 28 oktober städning av plan -4 samt körspindeln mellan -3 och -4
  • Städning pågår mellan klockan 8.30 – ca 15.
  • Fordon till och från Stockholm Lighthouse ombeds vänligen iaktta extra försiktighet vid passage

Lämna ditt avfall till den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen 10-11 oktober kommer den mobila kretsloppscentralen till en plats nära dig. Se vilken plats som ligger närmast här nedan. Välkommen!

LÖRDAG 10 OKTOBER:
Kl. 09.30-11.00 Orminge C, Utövägen, vid panncentralen
Kl. 12.30-14.00 Fisksätra C, P-plats Fisksätra Torg
Kl. 14.30-16.00 Ektorp C, P-plats i Ektorp centrum

SÖNDAG 11 OKTOBER:
Kl. 09.30-11.00 Kvarnholmen, Kvarnholmsvägen 80, vid gym  
Kl. 12.30-14.00 Sickla köpkvarter, P-plats, ICA Kvantum
Kl. 14.30-16.00 Jarlaberg, vändplanen på Fyrspannsvägen

 

2020-04-21 Säkra balkonger

Vår grannfastighet har informerat att det (speciellt på blåsiga dagar) ramlat ned föremål från vår fastighet på deras innergård där barn och vuxna umgås, detta sker även på vägarna utanför vår fastighet.  

Samtliga medlemmar ansvarar att alla objekt på deras balkong är säkrad på ett sätt som inte riskerar andras trygghet. Vi ber därför samtliga medlemmar ta snabba och omsorgsfulla åtgärder för att se till att alla föremål på deras balkong är säkrade och inte kan ramla ned eller flyga iväg.

Tack för skyndsamt samarbete!

2020-04-06 Vi förstärker försäkringsskyddet för vår fastighet och Din lägenhet

Idag skall alla ha tecknat en Brf försäkring för sin bostadsrätt som ett tillägg till sin hemförsäkring.

Nu tecknar föreningen en sådan försäkring för samtliga lägenheter i föreningen. Detta görs för att få ett enhetligt försäkringsskydd och en snabb behandling av en eventuell skada som både kan ha inträffat på fastigheten och en enskild lägenhet. Vårt försäkringsbolag är Trygg Hansa. Försäkringen börjar gälla fr o m 2020 04 01. Vi återkommer med hur man anmäler en skada som skall täckas av Brf försäkringen.

I och med att nu Brf Panorama har tecknad denna försäkring kan Du som medlem säga upp Din Brf försäkring som är ett tillägg till Din hemförsäkring. Kostnaden för detta tillägg till Din hemförsäkring kan variera men är i storleksordningen 250 – 350 kronor om året lite beroende på omfattningen av Brf tillägget.

OBS detta berör ej själva hemförsäkringen den är det upp till varje medlem att själv teckna och välja omfattning, bolag etc.