Dörrstängare

På grund av tillgänglighetskrav kommer JM och PEAB att behöva byta ut dörrstängarna till lägenheterna. Dörrstängarna är i nuläget mekaniska och dessa behöver bytas ut till en elektrisk dörrstängare som är kopplad till en rökgasdetektor som kommer sättas upp i trapphus. I nuläget är dörrarna för tunga och de har haft en dialog med kommunen om detta en längre tid.  Åtgärden innebär att dörrstängaren kopplas på först vid en eventuell brandutveckling och i annat fall är den frånkopplad. Arbetet kommer att genomföras efter sommaren, ytterligare information kommer.