Fullt med returglas

Tyvärr har helgerna medfört dels mycket mer glas än annars dels att det har blivit en miss i tömningarna. Detta är påpekat för Suez och kommer åtgärdas så fort de kan, försök hålla ordning så gott det går.

För övrigt: utnyttja containern så mycket som möjligt för brännbart så slipper vi översvämning i returpapper och plast!