Garagestädning 15-16 oktober

Städning kommer att ske mellan klockan 07.00 och 15.30 enligt följande:

Plan -1: 15 oktober

Plan -2 15 oktober

Plan -3 16 oktober

För att städningen ska kunna genomföras på alla ytor bör bilar vara borta och lösa föremål på garageplatserna typ takboxar, cyklar etc. vara bortplockade. Styrelsen kan inte erbjuda alternativ parkering under städdagarna.