Kvarngränds vändplats

Önskar påminna om stoppförbudet på Kvarngränds vändplats. Det blir lätt köbildning på vändplanen vilket är mycket störande för boende i närheten.