Luckor för evakuering av brandgas

Luckor för evakuering av brandgas finns utmed Makaronigränd. Hopp, spring och skutt på luckorna är mycket störande för de boende. Det är dessutom mycket viktigt att deras funktion inte skadas genom åverkan.