Matavfall

Nacka vatten och avfall påminner om att endast matavfall får lämnas i den sopbehållaren som är avsedd och märkt för just matavfall. Det är viktigt att slänga sina påsar i rätt behållare, såväl av miljöskäl som för att undvika onödiga kostnader för föreningen.