Postfack

Tänk på att INTE klistra lappar utanpå ditt postfack – vare sig namn eller ”ingen reklam tack” etc. Posten ser inte de lapparna när posten delas ut eftersom hela den yttre dörren öppnas. Skriv på namnlisten eller be JM@Home om hjälp.