Relaxen

I enlighet med tidigare meddelande kommer de bokningsbara tiderna i Relaxen att fr o m onsdag 1 december övergå till två 2-timmarspass fredag och lördag  kväll. Bokning kan ske för tiderna kl 17-19 resp 19-21 bägge dessa två kvällar. Samtidigt sänks kostnaden till 200 kr per bokat pass. I övrigt som tidigare.

Som även förutskickats innebär det att tidigare gjorda bokningar efter ovanstående datum inte längre gäller, emedan det inte är möjligt att ha två bokningssystem parallellt. Det finns inte heller möjlighet att ge tidigare bokade medlemmar förtur till en ny ’närliggande’ tid. 

För tydlighets skull upprepas nedan det meddelande som legat på hemsidan sedan 9 november.

Styrelsen

Det tidigare meddelandet

För att hantera denna övergång (emedan systemet inte medger två olika bokningssystem samtidigt) har följande beslutats:

– Tisdag den 30 november stängs systemet för bokning och alla redan gjorda bokningar därefter annulleras. Dessa ligger således f n mer än 3 veckor bort och det är rimligt att förvänta sig att de kan omplaneras.

– Onsdag den 1 december kl 10 öppnar systemet för bokning och nyttjande i enlighet med det nya regelverket. Som då kommer att framgå på bokningsplatsen. 

Styrelsen beklagar det långa uppehållet i nyttjandet av Relaxen liksom vår låsleverantörs ofärdighet i dess återupprättande.