Sopcontainer på Siloplatsen 2

Sopcontainern är till för BRÄNNBART material, inget annat är tillåtet och gör att föreningen debiteras straffavgifter!

Koden till låsen är 6927

Containern tas bort den 11 januari