Spången nyårsafton

Det har tidigare varit de bägge styrelsernas ambition att hålla hela Spången öppen nyårsafton, dvs utöver normalt alltid tillgängliga Loungen även Relaxen och Samlingslokalen. Men med de senaste rekommendationernas utformning med ett max på 20 personer vid ett arrangemang inomhus, har bedömningen gjorts att en sådan öppning vore att jämställa med ett icke medgivet arrangemang. 

Således gäller ordinarie regelverk även på instundande nyårsafton  innebärande att Loungen är tillgänglig, medan Relaxen och Samlingslokalen är öppna för bokning (och bägge är redan bokade) fram till kl 21 men stängda och tysta därefter. I Loungen gäller eget omdöme och ansvar upp till en övre gräns vid 20 personer. I det fall att Loungen blir fullbelagd  och risk för trängsel uppstår, gäller regeln att de senast anlända får återvända. Det går inte att arrangera en cirkulation utan det innebär att först till kvarn gäller.

Ingen utsedd ordningsman kommer att vara på plats utan vi understryker de enskildas ansvar för att god ordning upprätthålls. 

De bägge styrelserna önskar sina medlemmar ett Gott Nytt År 2022!