Städning i garaget Nya Kvarnen

Städning av kör- och parkeringsytorna i garaget Nya Kvarnen genomförs vecka 44:

  • Tisdag 27 oktober städning av plan -1 och -2 (infartsplanet) samt körspindeln mellan -1 och -2
  • Onsdag 28 oktober städning av plan -3 samt körspindeln mellan -2 och -3
  • Torsdag 28 oktober städning av plan -4 samt körspindeln mellan -3 och -4
  • Städning pågår mellan klockan 8.30 – ca 15.
  • Fordon till och från Stockholm Lighthouse ombeds vänligen iaktta extra försiktighet vid passage