Stängning av Spången

Den tillfälliga Covid19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. I samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta.

Begränsningsförordningen innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av gemensamhetslokal för privat sammankomst får max åtta personer delta. Ansvaret för efterlevnad har lagts på bostadsrättsföreningarna. Eftersom detta är omöjligt att säkerställa, parallellt med att det redan nu förkommer brott mot gällande ordnings- och förhållningsregler, har de två berörda föreningarnas styrelser gemensamt tvingats besluta att med omedelbar verkan tills vidare stänga Spången. Alla utrymmen omfattas av begränsningen varför följande gäller med början måndag 1 februari:

– Relaxen stängs för såväl enskilt bokade som alla övriga tider.

– Samlingslokalen stängs. Lagen ovan avser sociala samkväm, för den händelse medlem önskar boka Samlingslokalen för ett formellt sammanträde, uppmanas till kontakt med respektive styrelse.

– Dörren i trappan upp från  Siloplatsen 6, 11 tr kommer inte att vara möjlig att öppna.

Styrelserna Brf Panorama och Silouette