ServiceCenter – Ett nummer alla ärenden

Behöver du göra en felanmälan, vill få information om din avi eller vill du
ansöka om autogiro. Kontakt med föreningens förvaltare sker via
Telefon: 90 220 (ej 08 före)
Öppet: Vardagar kl 07.30 – 16.00
Webb: www.90220.se

Fastighetsjour

Vid akuta ärenden som inte kan vänta.
Uppmärksamma att kostnaden kan läggas på dig som bostadsrättshavare
Telefon: 90 220 (ej 08 före)

Förvaltningskontor

Kvarnholmsvägen 80
Besökstid:
Se anslag på dörren till kontoret.

En bostadsrättsförening i Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen