Gemensamhetslokalerna Relaxen, Samlingslokalen och Loungen (sammantaget benämnda som Spången) samt Övernattningslägenheten

Spången nås via Magasinsgången 9 (våning 12) eller Siloplatsen 6 (våning 11 och därefter trappor till dörr). Loungen är öppen för alla medlemmar i Panorama och Silouette medan Relax och Samlingslokalen måste bokas, se nedan. Övernattningslägenheten, som också måste bokas, ligger på entréplan i korridoren på Siloplatsen mellan nummer 8 och 10. Ordningsregler för användning av lokalerna finns nedan.

BOKNING OCH TIDSSCHEMAN

All bokning sker på de två skärmarna i entrén (på baksidan av hissarna till Siloplatsen 2) eller Internet via länken

https://lighthouse.aptustotal.se/Aptusportal

Bokningsavgifter debiteras bokande medlem av föreningens ekonomiska förvaltare. Avbokning av ett pass eller en lokalbokning kan göras SENAST 24 timmar före, annars utgår debitering.

Nedan angivna förhållanden må variera över tiden och styrelserna uppmanar medlemmarna att inkomma med förslag på mer ändamålsenlig utformning av bokningsregler och tider. 

Relaxen

2-timmars pass alla dagar med start klockan 9 och sista passet klockan 19-21: pris 100 kronor

Endast en bokning i taget kan göras (dvs. ny bokning kan endast göras efter tidigare bokad tid är passerad).

Bastubad sker på egen handduk. Dusch och tvagning ska givetvis ske före besök i bastun. Bokande medlem av Relaxen är hänvisad till det pentry som finns i Relaxen.

Loungen

Denna är inte bokningsbar utan är tillgänglig för alla medlemmar. Dess främsta funktion är att utgöra utrymningsväg för Tornet och därför alltid öppen. Den kräver en ytternyckel för att kunna passera den låsta dörren upp i trappan från Siloplatsen 6, men är av sagda skäl olåst för passage uppifrån. Även här uppmanas dock medlemmar till ett varsamt utnyttjande i beaktande av hänsyn till de omkringboende.

Loungen saknar värme och är av det skälet därför begränsat tillgänglig vintertid. Lokalen rymmer några sittmöbler och skrivbord för enskilt arbete, läsning, samtal (inklusive mobilsamtal) och egen kontemplation.

Samlingslokalen

Kan endast disponeras via bokning. Tillgängliga tider är varje dag klockan 10-14 respektive klockan 14-21. Även här kan bara en bokning i taget ske men möjlighet finns att boka bägge tiderna samma dag och därmed kunna disponera en heldag klockan 10-21. Köket disponeras av medlem som bokat Samlingslokalen.

Kostnaden är 300 kr per bokat pass. Således 600 kr för en heldag.

Samtliga lokaler i Spången nås från Siloplatsen antingen via hissen Siloplatsen 6 upp till 11:e våningen och därefter de två trapporna upp till Spången, eller via hissen i Magasinsgången 9 upp till 12:e våningen.

Övernattningslägenheten

Den är belägen på entréplanet alldeles bortom Siloplatsen 8. Den utgörs av en stor enrumslägenhet med en dubbelsäng, en stor bäddsoffa samt kök och badrum. Den kan bokas upp till 3 dygn i sträck och även här med en bokning i taget. Den kostar 500 kr/dygn. De boende medtar egna lakan och örngott samt handdukar. I ett städskåp finns dammsugare. Utöver den städningen ska ytor i kök och badrum vara avtorkade vid utflyttning.

Bokat dygn påbörjas och avslutas klockan 12.

Ordningsregler

Syftet med nedanstående ordningsregler och bokningsinformation är att möjliggöra och underlätta för medlemmarna i Brf Panorama och Silouette att nyttja gemensamhetsanläggningen med det gemensammas bästa för ögonen. Det finns i förekommande fall parallella och kompletterande regler i respektive brf:s stadgar och ordningsregler. I de fall dessa framstår som motsägelsefulla är styrelserna tacksamma för ett påpekande om saken.

Medlems ansvar

Bokande medlem är fullt ansvarig för nyttjandet av den bokade lokalen, inklusive dess inventarier, oavsett vem eller vilka inom hushållet eller i förekommande fall gäster som nyttjar den. Det är inte tillåtet att upplåta bokad lokal till annan utom det egna hushållet.  I händelse av gäster ska alltid någon från det bokande hushållet vara närvarande (med det självklara undantaget för Övernattningslägenheten i de två senare fallen). Kommersiell verksamhet må inte förekomma i någon av brf:s lokaler.

Tillträde

Bokande medlem åläggs säkerställa att dörrar inte står långvarigt uppställda då det skadar dörrarnas mekanik och vad gäller ytterdörrar även sätter byggandens skalskydd ur funktion. Medlem åläggs att själv släppa in eventuella gäster.

Relaxen och Samlingslokalen ska vara utrymd och avstädad senast klockan 21 samtliga dagar.

Ordningen i lokalen

Bokande medlem åläggs säkerställa att andra medlemmar inte störs under egen och gästers närvaro i lokalen eller under förflyttning till och från den. Spången är inte byggd, och därmed inte heller avsedd, för omfattande samkväm. Ljudisolering och ventilation för större sällskap saknas liksom möjlighet till ordnat tillträde, framför allt från Siloplatsen 6. Musik får i förekommande fall enbart utgöra bakgrundsmusik.

Lokalerna ska lämnas i god ordning och erforderligt avstädade, och i förekommande fall utan kvarstående disk, i syfte att medge nästkommande medlem att omgående kunna nyttja dem.

Maxantal personer i lokalerna

Av brand- och ordningsskäl är antalet personer på Spången begränsat.

Relaxen: 8 personer

Loungen: 10 personer

Samlingslokalen: 20 personer

Generellt undantag upp till sammantaget maximalt 50 personer på hela Spången medges vid sådana tillfällen som särskilt inbjuder till att njuta av utsikten såsom nyårsaftons tolvslag, starten av Gotland Runt o dyl.

Rökförbud

Det råder rökförbud i och i anslutning till samtliga här omnämnda lokaler.

Djurförbud

Djur medges inte i någon av lokalerna av allergi- och hygienskäl.

Missbruk av bokad lokal

Vid missbruk eller annan brist på hänsyn till övriga medlemmar kan beslutas om avstängning från bokningsmöjligheten för ansvarig medlem för längre eller kortare tid.

Bokande medlem kan bli ersättningsskyldig för skadade eller försvunna inventarier, skada på lokalen eller andra delar av byggnaden samt vid behov av extra städning.

Taahhütsüz internet ile özgür internet deneyimini yaşamaya hazır mısınız? En uygun internet tarifeleri hizmetini veren Moondiggy; taahhütsüz ve sınırsız internet hizmetiyle özgür internet olarak bilinir.
Kendini tatmin etmek ya da kadınlarla ucuz sex hatti ile tanışmak arasında seçim yap. Eğlencenin sohbet hatları ile tanımlaması değişti. Hemen seks hattı ile hazzı hisset telefonda boşaltma’nın tadını çıkar.

En bostadsrättsförening i Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen