Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna vilket innebär att det är styrelsen som övervakar att trivselreglerna efterlevs. Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Trivselreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningen Panoramas stadgar.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

ALLMÄN AKTSAMHET

Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med förvaltaren enligt anslag i trapphuset eller på vår hemsida under Kontakt. Meddela gärna även styrelsen.

SÄKERHET

För att öka tryggheten kan det vara bra att lära känna sina grannar till namn och utseende och tala gärna om för dina grannar om du är bortrest en längre tid och hur du kan nås. Kontrollera att entrédörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Var försiktig med eld. Din lägenhet skall enligt lag vara utrustad med en fungerande brandvarnare. Du ansvarar själv för byte av batteri.

Du får inte grilla med kolgrillar på balkongen och med hänsyn till risk för brand så får tobaksrökning inte ske i allmänna utrymmen, såsom trapphus, hissar, källare, cykel- och barnvagnsgarage, bilgarage. Många personer är också överkänsliga, allergiska mot tobaksrök så vänligen beakta detta om du röker ute på din balkong. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar från balkongerna.

Du får inte förvara brandfarliga och explosiva ämnen i källare, lägenhet eller på balkongen. Var försiktig med levande ljus, håll dem under uppsikt och släck dem när du lämnar hemmet. Kontrollera regelbundet att din brand­varnare fungerar.

Brand- och utrymningssäkerheten regleras av brandskyddslagen och enligt lagen får du inte förvara cyklar, barnvagnar, leksaker, mattor, skor, sopor m.fl. saker i trapphuset. De hindrar brandkår och ambulanspersonal i sina uppgifter och är en stor risk vid utrymning. Trappuppgångar och utrymme utanför varje lägenhet får inte under några omständigheter användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar.

ELAVBROTT OCH STÖRRE KRIS

Information vid elavbrott och större kris.

ELSPARTIPS

Tips för att spara el.

POSTFACKEN

Oönskad post får ej lämnas intill postfacken. Du får inte själv ändra på adressfliken, det ska göras av föreningens förvaltare. Du som inte önskar reklam kan be vår förvaltare att skriva på adressfliken till ditt postfack ”Ej reklam” och/eller ”Ej reklamtidningar”.

CYKLAR, BARNVAGNAR OCH RULLATORER

Cyklar förvaras på gården i cykelställ eller i cykelförråd. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen eller hisshall med hänsyn till brandsäkerheten. Det finns rum avsett för placering av rullstolar, rullatorer och barnvagnar. Cyklar får ej placeras i detta utrymme, ej heller bildäck, pulkor, snowracer el. dylikt eller övriga personliga tillhörigheter.

MILJÖRUMMET

I miljörummet finns kärl för glas, plast, metall, pappersförpackningar och tidningar. Grovsopor och farligt avfall får inte ställas i Miljörummet utan måste lämnas på lämplig avfallsanläggning, se www.nacka.se .

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är samma sak som kontroll av luften inomhus. Även om det inte finns några problem med exempelvis dålig lukt kan det finnas problem med ventilationen som långsamt men säkert ställer till med bekymmer för de som exponeras dagligen för inomhusluften.

Intyg OVK 2023

BALKONG

Se till att balkongdörrar är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd eller snösmältning.

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage.HUSDJUR. Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården.

STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Informera gärna grannar om t ex planerade fester.  Informera och kom överens med berörda grannar om tider för renoveringen. Lägg bullriga jobb på vardagar mellan 08.00 och 17.00.

HUSDJUR

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och information om hyresgästen. Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en administrationsavgift enligt gällande regler.

LÄGENHETSUNDERHÅLL

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen.

Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att ha en hemförsäkring.

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Väsentliga förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Med väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av gas-, vatten-, el- eller avloppsledningar eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

OM DU TÄNKER FLYTTA

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

GRILLNING

Grillning får endast ske med gasol- och elgrillar på balkong eller utomhus vid Magasinsgångens slut

Taahhütsüz internet ile özgür internet deneyimini yaşamaya hazır mısınız? En uygun internet tarifeleri hizmetini veren Moondiggy; taahhütsüz ve sınırsız internet hizmetiyle özgür internet olarak bilinir.
Kendini tatmin etmek ya da kadınlarla ucuz sex hatti ile tanışmak arasında seçim yap. Eğlencenin sohbet hatları ile tanımlaması değişti. Hemen seks hattı ile hazzı hisset telefonda boşaltma’nın tadını çıkar.

En bostadsrättsförening i Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen