Styrelse 2022

My Frankl Suppleant Magasinsgången 5
Ida Isaksson Suppleant Siloplatsen 8
Tobias Johansson Ledamot Siloplatsen 8
Jan Lagerström Ledamot, ordförande Siloplatsen 10
Edwin Måradson Ledamot Siloplatsen 10
Elisabet Netzell Nyström Ledamot, sekreterare Magasinsgången 7
Jörgen Nilsson Ledamot Siloplatsen 10
Rabar Sebori Suppleant Siloplatsen 8
Michael Carlsson Suppleant Siloplatsen 8

Revisorer 2022
Revisor: Katharina Lindholm, Finnhammars revisionsbyrå

Valberedning 2022 e-post: valberedning@brfpanorama.se 
Paul Dreik (sammankallande), Siloplatsen 10
Lena Mandel, Magasinsgången 9

En bostadsrättsförening i Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen