Styrelse 2021 e-post: styrelsen@brfpanorama.se

My Frankl  Suppleant  Magasinsgången 5
Ida Isaksson  Suppleant  Siloplatsen 8
Tobias Johansson  Ledamot  Siloplatsen 8
Jan Lagerström  Ledamot, ordförande  Siloplatsen 10
Edwin Måradson  Ledamot  Siloplatsen 10
Elisabet Netzell Nyström  Ledamot, sekreterare  Magasinsgången 7
Jörgen Nilsson  Ledamot  Siloplatsen 10
Rabar Sebori  Suppleant  Siloplatsen 8
     

Revisorer 2022
Revisor: Katharina Lindholm, Finnhammars revisionsbyrå

Valberedning 2022 e-post: valberedning@brfpanorama.se 
Paul Dreik (sammankallande), Siloplatsen 10
Anders Holm, Siloplatsen 8
Lena Mandel, Magasinsgången 9

En bostadsrättsförening i Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen