Spången nyårsafton

Det har tidigare varit de bägge styrelsernas ambition att hålla hela Spången öppen nyårsafton, dvs utöver normalt alltid tillgängliga Loungen även Relaxen och Samlingslokalen. Men med de senaste rekommendationernas utformning med ett max på 20 personer vid ett arrangemang inomhus, har bedömningen gjorts att en sådan öppning vore att jämställa med ett icke medgivet arrangemang. 

Således gäller ordinarie regelverk även på instundande nyårsafton  innebärande att Loungen är tillgänglig, medan Relaxen och Samlingslokalen är öppna för bokning (och bägge är redan bokade) fram till kl 21 men stängda och tysta därefter. I Loungen gäller eget omdöme och ansvar upp till en övre gräns vid 20 personer. I det fall att Loungen blir fullbelagd  och risk för trängsel uppstår, gäller regeln att de senast anlända får återvända. Det går inte att arrangera en cirkulation utan det innebär att först till kvarn gäller.

Ingen utsedd ordningsman kommer att vara på plats utan vi understryker de enskildas ansvar för att god ordning upprätthålls. 

De bägge styrelserna önskar sina medlemmar ett Gott Nytt År 2022!

Bokningsbara lokaler

Generellt om tillträde till våra bokningsbara gemensamhetsanläggningar

Eftersom många av oss upplevt ett påtagligt besvär med våra öppningsbara dörrar, vill vi klargöra följande. Tekniken är så utformad att en dörr som ingår i vårt bokningssystem är per definition alltid låst (= rödkryssad) men i händelse av att rätt bokad medlem öppnar den med sin tagg (nyckel) så öppnar den ändå. Låset är således fortfarande rödkryssat, men man kan höra att dörrlåset klickar öppet och när man vrider ned handtaget så öppnas dörren. Många som upplevt sig utestängda har sannolikt enbart sett det röda krysset utan att reflektera över öppningsklicket och att låset faktiskt är öppet. Dessa dörrar är på Spången de som leder in till köket och Relaxen, Samlingslokalen samt till Övernattningslägenheten.

Dörrar som är utanför bokningssystemet, dvs alltid är öppningsbara under förutsättning av en giltig tagg, är t ex skalskyddets ytterdörrar samt miljörummet. I sen tid har även dörren i den smala trappan upp till Spången från Siloplatsen 6, plan 11, lagts utanför bokningssystemet. Dvs den är alltid öppningsbar med giltig tagg och lyser därmed grön.

Relaxen

Vi vill igen upplysa om, som således redan tidigare meddelats, att de bokningsbara tiderna i Relaxen fr o m 1 december övergått till två 2-timmarspass fredag och lördag  kväll. Bokning kan ske för tiderna kl 17-19 resp 19-21 bägge dessa två kvällar. Samtidigt sänks kostnaden till 200 kr per bokat pass. I övrigt som tidigare.

Som även det förutskickats innebär det att tidigare gjorda bokningar efter ovanstående datum inte längre gäller, emedan det inte är möjligt att ha två bokningssystem parallellt. Information härom har legat ute på hemsidan sedan den 9 november.

Styrelserna för Panorama och Silouette

Relaxen

I enlighet med tidigare meddelande kommer de bokningsbara tiderna i Relaxen att fr o m onsdag 1 december övergå till två 2-timmarspass fredag och lördag  kväll. Bokning kan ske för tiderna kl 17-19 resp 19-21 bägge dessa två kvällar. Samtidigt sänks kostnaden till 200 kr per bokat pass. I övrigt som tidigare.

Som även förutskickats innebär det att tidigare gjorda bokningar efter ovanstående datum inte längre gäller, emedan det inte är möjligt att ha två bokningssystem parallellt. Det finns inte heller möjlighet att ge tidigare bokade medlemmar förtur till en ny ’närliggande’ tid. 

För tydlighets skull upprepas nedan det meddelande som legat på hemsidan sedan 9 november.

Styrelsen

Det tidigare meddelandet

För att hantera denna övergång (emedan systemet inte medger två olika bokningssystem samtidigt) har följande beslutats:

– Tisdag den 30 november stängs systemet för bokning och alla redan gjorda bokningar därefter annulleras. Dessa ligger således f n mer än 3 veckor bort och det är rimligt att förvänta sig att de kan omplaneras.

– Onsdag den 1 december kl 10 öppnar systemet för bokning och nyttjande i enlighet med det nya regelverket. Som då kommer att framgå på bokningsplatsen. 

Styrelsen beklagar det långa uppehållet i nyttjandet av Relaxen liksom vår låsleverantörs ofärdighet i dess återupprättande.