Stängning av Spången

Den tillfälliga Covid19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. I samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta.

Begränsningsförordningen innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av gemensamhetslokal för privat sammankomst får max åtta personer delta. Ansvaret för efterlevnad har lagts på bostadsrättsföreningarna. Eftersom detta är omöjligt att säkerställa, parallellt med att det redan nu förkommer brott mot gällande ordnings- och förhållningsregler, har de två berörda föreningarnas styrelser gemensamt tvingats besluta att med omedelbar verkan tills vidare stänga Spången. Alla utrymmen omfattas av begränsningen varför följande gäller med början måndag 1 februari:

– Relaxen stängs för såväl enskilt bokade som alla övriga tider.

– Samlingslokalen stängs. Lagen ovan avser sociala samkväm, för den händelse medlem önskar boka Samlingslokalen för ett formellt sammanträde, uppmanas till kontakt med respektive styrelse.

– Dörren i trappan upp från  Siloplatsen 6, 11 tr kommer inte att vara möjlig att öppna.

Styrelserna Brf Panorama och Silouette

Fullt med returglas

Tyvärr har helgerna medfört dels mycket mer glas än annars dels att det har blivit en miss i tömningarna. Detta är påpekat för Suez och kommer åtgärdas så fort de kan, försök hålla ordning så gott det går.

För övrigt: utnyttja containern så mycket som möjligt för brännbart så slipper vi översvämning i returpapper och plast!

Nyårsafton på spången

Det mycket allvarliga Covid-19 läget i Stockholm gör att vi i år inte kommer att kunna ha öppet hus på spången över midnatt på nyårsaftonen i år. Det är ett gemensamt beslut av styrelserna i Brf Silouette och Brf Panorama att hålla den helt stängd. Öppet hus skulle innebära allt för stora risker då inte rekommenderad fysisk distans eller 8 personersregeln kan upprätthållas varken på Spången eller vid förflyttning till och från i relativt trånga utrymmen givet det antal personer som bor i huset. Ett säkrare alternativ för den som vill fira in 2021 och se på fyrverkerier kan vara utomhus nere på kajen och i parken. 

Byte av förvaltare

Styrelsen för Brf Panorama har beslutat byta förvaltare per den 1 januari 2021. Bytet av förvaltare sker efter en omfattande process, där vi började med sex olika alternativ och med en finalrunda där tre förvaltare fick göra en omfattande presentation av sitt alternativ.

Beslutet att välja Fastum är en sammanvägning av många olika faktorer som service, kompetens, pris och närhet. I och med att valet föll på Fastum kommer hela Stockholm Ligthouse (BRF:erna Panorama och Silouette) att ha samma förvaltare. Nya Kvarnen Samfällighetsförening (NKS) som vi är medlemmar i har sedan tidigare också avtal med Fastum.

Det Du som medlem först kommer att märka av vad gäller bytet är att aviseringen av avgiften kommer från Fastum, det innebär byte av e-faktura eller autogiro. Mer info kring detta kommer de närmaste dagarna. För de av oss som har Kivra kommer den första aviseringen att komma den vägen.

Beroende på vår ambition att få en helhetslösning för Stockholm Lighthouse har processen dragit ut på tiden men vi har bedömt att samordnad förvaltning kommer att ha stor framtida inverkan på vår fastighet och vår ekonomi och har därför valt denna något mer komplicerade väg. Mer info om Fastum och svar på praktiska frågor som jour-telefon etcetera kommer inom kort.

Allt kommer inte att vara perfekt från dag ett, men både styrelsens och Fastums ambition är att vi skall vara uppe på en mycket bättre nivå under 2021 än nuvarande.

Styrelsen Brf Panorama

Covid-19: Extra försiktighetsåtgärder, Information från vår förvaltare JM@Home:

”Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är mycket hög. Vi följer utvecklingen noga, och med omtanke om er som kund och våra medarbetare har vi skärpt våra rutiner ytterligare kring att förebygga och inte sprida smitta. 

För att kunna leverera våra tjänster tryggt och säkert har vi gjort följande prioriteringar: 

  • ordinarie ronderingar i era fastigheter.
  • akuta ärenden som gäller vattenläckage, avbrott i strömförsörjning, eller avloppsstopp med risk för översvämning.
  • arbeten i lägenhet genomförs endast om boende är friska och inte vistas i bostaden under tiden arbetet genomförs. 
  • vi undviker fysiska möten om möjligt, och genomför dem istället digitalt.

Då många boende arbetar hemifrån under pandemin så har även mängden inkomna ärenden ökat. Vi ber om förståelse för att hantering av ärenden kan dröja, samt att även våra underleverantörer för städning och källsortering står inför samma utmaning.”

Matavfall

Nacka vatten och avfall påminner om att endast matavfall får lämnas i den sopbehållaren som är avsedd och märkt för just matavfall. Det är viktigt att slänga sina påsar i rätt behållare, såväl av miljöskäl som för att undvika onödiga kostnader för föreningen.