Garagestädning 12-13 maj

Torsdagen den 12:e maj kl 08:00-17:00 städas plan -1 och plan -2

Fredagen den 13:e maj kl 08:00-17:00 städas plan -3

Garaget ska vara utrymt under dessa tider för att sandsopningen ska kunna genomföras ordentligt. Inte heller föremål får förekomma i garaget.

Aimo Park kommer att utfärda kontrollavgifter på fordon som befinner sig i garaget under tiden för sandsopningen.

Kvarlämnade fordon riskerar även dammbeläggning och stenskott.

Tack för ert samarbete!