Garagestädning 17-18 oktober 2022

Måndagen den 17 oktober kl. 08:00-17:00 städas plan -1 och -2
Tisdagen den 18 oktober kl. 08:00-17:00 städas plan -3

Garaget ska vara utrymt under dessa tider för att sandsopningen ska kunna genomföras ordentligt. Inte heller föremål får förekomma i garaget.

Aimo Park kommer utfärda kontrollavgifter på fordon som befinner sig i garaget under tiden för sandsopningen.
Kvarlämnade fordon riskerar även dammbeläggning och stenskott.

Tack för ert samarbete!