Information om parkering på Kvarnholmen

Parkeringsböter utfärdade av Parkit på NKS mark är inte giltiga och bör överklagas, vilket ska leda till att de förverkas.NKS-parkering