Nya stadgar

Vid extrastämman den 7 september fastställdes enhälligt nya stadgar för föreningen. Vid mötet valdes också Michael Carlsson (Siloplatsen 8) in i styrelsen, han kommer framför allt jobba med budget och ekonomi.