Utökad kamerabevakning

Vi fortsätter att öka trygghet och säkerhet i Stockholm Lighthouse med utökad kamerabevakning

I ett gemensamt projekt med Brf Silouette har vi undersökt möjlighet att öka trygghet och säkerhet genom utökad kamerabevakning av allmänna utrymmen.

Vi har nu gemensamt beslutat att gå vidare och ytterligare kameror har nu satts upp av Securitas som komplettering till de som redan finns i garaget. De nya kamerorna kommer att bl. a. täcka byggnadens entréer och allmänna utrymmen inklusive cykelförråd, utrymmen för postlådor samt miljörummet.

Vad gäller just miljörummet (soprummet utanför entrén) har vi har från tid till annan noterat förekomst av sopor och materiel som inte har med miljörummets uppgift att göra (t ex möbler, byggnadsmateriel, färgburkar). Kamerabevakning ger oss nu möjlighet att i förekommande fall beivra sådant beteende.

Kameraövervakningen kommer att skyltas tydligt.

Det är vår tro och förhoppning att dessa åtgärder ytterligare ska höja säkerheten för våra medlemmar och vår egendom och göra Stockholm Lighthouse till Kvarnholmens tryggaste plats att bo på.